Openstaande projecten

Home Sweet Home werkt alleen met vrijwilligers,die meestal doorverwezen zijn vanuit RIBW. Deze vrijwilligers worden ingezet om meubilair en andere zaken op te halen bij particulieren en uit te geven...
De Kansenfabriek is een locatie aan de Johan de Wittlaan, tegenover MFC de Symfonie.Het is een ontmoetingsruimte voor mensen uit de aanliggende aandachtswijken (Presikhaaf en Het Broek). De...
Op 1 september is er de jaarlijkse bezoekdag van de Zonnebloem. Iedere gast van hen wordt die dag bezocht. Er wordt contact gelegd, een praatje gemaakt, uitleg gegeven over wat de Zonnebloem zou...
Zonnebloem Arnhem Zuid Oost organiseert activiteiten waardoor het sociale netwerk versterkt wordt van mensen die vereenzaamd zijn of dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Om in de...
Mantelzorg en Vrijwillige thuishulp zet zich in om kwetsbare Arnhemse burgers te ondersteunen. Het gaat hierbij om mensen die bepaalde zaken zelf niet meer uit kunnen voeren, geen middelen hebben om...
De mogelijkheden om ambachtelijk en creatief bezig te zijn op De Helling, zijn groot. Iedereen werkt in zijn eigen tempo en volgt zijn eigen belangstelling. Werkplaats De Helling is een...
Werkplaats De Helling is een vrijwilligersorganisatie met zo’n 350 deelnemers, waarvan er zo’n 200 als vrijwilliger meehelpen om de organisatie draaiende te houden. Iedereen die ambachtelijk of...
Theater en muziek als aanleiding om sociale contacten te creëren en te versterken in de buurt. Originele en enerverende muziektheatervoorstellingen die een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te...
Speelstoet is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Al het werk wordt verricht door 8 vrijwilligers, aangevuld met incidentele vrijwilligers. Het aanbod aan speelgoed gaat heel goed en gebeurt...
De website van Het Speelpunt is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er kan maar één vrijwilliger aanpassingen doen. Dat maakt het actueel houden van de site lastig. Bovendien is de uitstraling niet...
Moeders voor Elkaar is een organisatie die ieder jaar een verwendag organiseert voor moeders met een thuiswonend kind(eren) met een beperking. Deze moeders zijn dagelijks verantwoordelijk voor het...
De Zonnebloem vergadert nu in de schuur van BTV Elderveld (een tuinierdersvereniging). Deze ruimte is in de winter niet gemakkelijk bereikbaar voor vergaderingen van de Zonnebloem. Bovendien betaalt...
De leergierigheid van de kinderen in groep 7 en 8 van Het Mozaïek is groot. De school wil kinderen ondersteunen om de maatschappelijke kansen zoveel mogelijk te vergroten. Daarom organiseert men als...
Power of the Word wil regelmatig mensen in het zonnetje zetten bij verschillende activiteiten. Daarnaast wil men de activiteitenruimte feestelijk aankleden. Men zoekt daarvoor naar een rood tapijt...
Scholen gaan er van uit dat alle leerlingen over een computer beschikken. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook kinderen die leven in een gezin dat rond moeten komen van een inkomen op of onder...
Enjoy & Learn is opgezet door twee actieve buurtbewoners uit Klarendal,met ervaring in de Horeca. Jongeren worden steeds vaker ongewild werkloos. Dat leidt er regelmatig toe dat naarmate de tijd...
Stichting Xie xie zet zich al jaren in om kinderen en jongeren te laten zien dat wat voor de een afval is, voor de ander leuk materiaal is om mooie dingen van te maken. Zij sluiten dan ook goed aan...
Het Pakhuis is een gezellige huiskamer in het centrum van Arnhem, waarin mensen van allerlei afkomst, leeftijd en achtergrond uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen. De...
Mensen die geïsoleerd in het leven staan zijn ook alleen in de laatste levensfase. Het gaat hierbij niet alleen om daklozen, thuislozen en verslaafden, maar ook bijvoorbeeld om mensen zonder familie...
Er wonen op het moment 18 mensen bij 4 Your Care. Bij 10 daarvan is de financiering geregeld. Bij de andere 8 niet. Dat betekent dat er eigenlijk geen geld is voor meer dan basisverzorging. Het is...