Openstaande projecten

Wij hebben op onze woning voor een groep mensen met een verstandelijke beperking houten tuinmeubels. Tijdens NLdoet zouden deze gebeitst worden maar door afmelding is dit er bij in geschoten. Ze...
Gemiddeld nemen 10 mensen die geen NL spreken, maar wel in Arnhem wonen deel aan activiteiten, waarbij ze gebruik moeten maken van tolken/vertalers. In kleine groepen kan met extra tolken rekening...
De Pinkstergemeente Arnhem zoekt een nieuwe ruimte. Op het moment maken zij gebruik van de Jacobiberg, maar eigenlijk is deze locatie niet geschikt. Men zoekt naar een ruimte waarin verschillende...
Power of the Word organiseert op 28 november de vrouwenconferentie in Arnhem. Dit zijn 2 dagen van activiteiten en spreekbeurten om vrouwen in Arnhem en omgeving te stimuleren om aan de maatschappij...
De Dag van de Ouderen vindt dit jaar plaats op 3 oktober. Het is een landelijke dag, ondersteund door de stichting nationale Ouderendag. Drie Gasthuizengroep zou 3 oktober 2014 ook voor hun bewoners...
Niet alleen moeders met gehandicapte kinderen verdienen een dagje uit met lotgenoten. Ook de vaders uit deze gezinnen hebben Het extra zwaar. Ook zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op...
In verpleegunit De Regenboog wonen 12 ouderen met een psychogeriatrische indicatie. Omdat een goed begaanbaar wandelpad ontbreekt, is het voor deze groep bewoners op dit moment niet mogelijk om de...
De dag van de Techniek vindt plaats op 11 oktober in het industriepark Kleefsewaard. Doelstelling is om jongeren beter bekend te maken met de mogelijkheden van technische beroepen. Vaak hangt daar...
De wereld wordt steeds digitaler. Ook om hulp te krijgen is het eerste contact steeds vaker alleen digitaal mogelijk. Maar veel ouderen beschikken niet over een computer, en als zij wel een computer...
Cactus heeft jarenlange ervaring met theater als werkvorm om Arnhemse multiculturele jongeren in een achterstandssituatie te stimuleren hun situatie te verbeteren. Ervaring waar anderen graag gebruik...
Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen....
Oase gaat verhuizen van wijkcentrum Klarendal naar De Hommel. De Hommel wordt een buurtcentrum nieuwe stijl, waarbij er niet alleen vanuit Rijnstad activiteiten plaats vinden, maar ook ander...
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg is van naam veranderd in Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem ( MVT Arnhem). Helaas betekent deze vereenvoudiging dat het...
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem organiseert ieder jaar een dag waarop mantelzorgers geïnspireerd kunnen raken en lotgenoten kunnen ontmoeten. In 2014 zal dit op 8 november plaats vinden....
Het kinderwerk in Presikhaaf organiseert regelmatig activiteiten waarbij grotere groepen kinderen betrokken zijn en meerdere begeleiders zoals evenementen in het park, fietstochten en andere...
Vriend GGGZ heeft in het hele land Vriendenhuizen, die opgericht zijn als maatschappelijke steunsystemen voor mensen met psychische of sociale beperkingen. Kort samengevat willen zij vraaggestuurde...
Het Stadslandbouwproject Mooieweg wordt beheerd door vrijwilligers uit de omliggende wijken Rijkerswoerd, Malburgen, Vredenburg, ondersteund door de gemeente Arnhem en het Natuurcentrum. Verder zijn...
Het kinderwerk in de Symfonie heeft sinds februari een nieuwe impuls gekregen doordat een ervaren kinderwerker uit een andere locatie er is komen werken. Op woensdagmiddag zijn er zo’n 40 – 45...
As Salaam organiseert met name activiteiten voor kinderen waarbij kinderen uit alle geledingen van de Nederlandse maatschappij welkom zijn. Het is dan ook een heel divers samengestelde groep met...
: Het jongerenwerk in de Symfonie heeft een zeer beperkt budget voor activiteiten en inrichting. De ruimtes waar zij gebruik van maken zijn multifunctioneel ingericht en worden in een half uur voor...