Openstaande projecten

De wereld wordt steeds digitaler. Ook om hulp te krijgen is het eerste contact steeds vaker alleen digitaal mogelijk. Maar veel ouderen beschikken niet over een computer, en als zij wel een computer...
Cactus heeft jarenlange ervaring met theater als werkvorm om Arnhemse multiculturele jongeren in een achterstandssituatie te stimuleren hun situatie te verbeteren. Ervaring waar anderen graag gebruik...
Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen....
Oase gaat verhuizen van wijkcentrum Klarendal naar De Hommel. De Hommel wordt een buurtcentrum nieuwe stijl, waarbij er niet alleen vanuit Rijnstad activiteiten plaats vinden, maar ook ander...
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg is van naam veranderd in Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem ( MVT Arnhem). Helaas betekent deze vereenvoudiging dat het...
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem organiseert ieder jaar een dag waarop mantelzorgers geïnspireerd kunnen raken en lotgenoten kunnen ontmoeten. In 2014 zal dit op 8 november plaats vinden....
Het kinderwerk in Presikhaaf organiseert regelmatig activiteiten waarbij grotere groepen kinderen betrokken zijn en meerdere begeleiders zoals evenementen in het park, fietstochten en andere...
Vriend GGGZ heeft in het hele land Vriendenhuizen, die opgericht zijn als maatschappelijke steunsystemen voor mensen met psychische of sociale beperkingen. Kort samengevat willen zij vraaggestuurde...
Het Stadslandbouwproject Mooieweg wordt beheerd door vrijwilligers uit de omliggende wijken Rijkerswoerd, Malburgen, Vredenburg, ondersteund door de gemeente Arnhem en het Natuurcentrum. Verder zijn...
Het kinderwerk in de Symfonie heeft sinds februari een nieuwe impuls gekregen doordat een ervaren kinderwerker uit een andere locatie er is komen werken. Op woensdagmiddag zijn er zo’n 40 – 45...
As Salaam organiseert met name activiteiten voor kinderen waarbij kinderen uit alle geledingen van de Nederlandse maatschappij welkom zijn. Het is dan ook een heel divers samengestelde groep met...
: Het jongerenwerk in de Symfonie heeft een zeer beperkt budget voor activiteiten en inrichting. De ruimtes waar zij gebruik van maken zijn multifunctioneel ingericht en worden in een half uur voor...
Wijkgericht Kwartiermaken is een project van Rijnstad i.s.m. RIBW, Siza, Philadelphia, Driestroom. Deze organisaties werken in de wijken samen aan het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten...
Het foldermateriaal en de website van Speelotheek Het Speelpunt zijn aan vernieuwing toe. Is het niet tijd voor iets anders? Misschien werkt een kaartje uitdelen of speelse pennen veel beter om...
De zonnebloem afdeling Arnhem Zuid-Oost viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. Dat wil men graag vieren. Ondermeer door de 25 vrijwilligers een klein cadeautje aan te bieden. Het zou erg leuk zijn...
De activiteiten van Jeugdland zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers. Zij kunnen niet betaald worden. Daarom is het extra belangrijk om er voor te zorgen dat zij voldoende...
Jeugdland verwacht dat door het gebruik van Social Media er meer aandacht kan komen voor de activiteiten. Maar de kennis hier over is nog heel beperkt.
Met behulp van coaches organiseren mensen met een verstandelijke beperking zelf themamiddagen met onderwerpen die de doelgroep aanspreken. Thema’s als: Hoe ga ik om met geld, vriendschap: hoe...
Een groot deel van de kinderen in Malburgen leeft in gezinnen met heel weinig inkomen, waardoor het voor hen moeilijk is om aan een sportvereniging deel te nemen. De voetbalactiviteit van De...
Atelier ’t Duifje huurt al vanaf 2004 een atelier in boerderij ’t Duifje, in Malburgen aan de oude Huissense dijk. Een geslaagd initiatief waar gemiddeld 25 mensen vanuit heel verschillende...