Openstaande projecten

Voor dementerende mensen biedt muziek uit het verleden een opening om weer betrokken te raken bij het moment. Een Karaoke activiteit met oud Nederlandse liedjes past goed bij deze doelgroep. De...
Speelotheek het Speelpunt wil graag zo laagdrempelig mogelijk speelgoed aanbieden. Bij hen kunnen ouders speelgoed lenen en als hun kind er mee uitgespeeld is het weer terug geven, of speelgoed...
Het foldermateriaal en de website van Speelotheek Het Speelpunt zijn aan vernieuwing toe. Is het niet tijd voor iets anders? Misschien werkt een kaartje uitdelen of speelse pennen veel beter om...
De zonnebloem afdeling Arnhem Zuid-Oost viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. Dat wil men graag vieren. Ondermeer door de 25 vrijwilligers een klein cadeautje aan te bieden. Het zou erg leuk zijn...
De activiteiten van Jeugdland zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers. Zij kunnen niet betaald worden. Daarom is het extra belangrijk om er voor te zorgen dat zij voldoende...
Een van de leukste en oudste projecten van Jeugdland is het Huttenbouwen. Om de terreinen waar dit gebeurd te beveiligen heeft van Wijnen de afgelopen drie jaar gratis bouwhekken rondom de...
Met behulp van coaches organiseren mensen met een verstandelijke beperking zelf themamiddagen met onderwerpen die de doelgroep aanspreken. Thema’s als: Hoe ga ik om met geld, vriendschap: hoe...
Een groot deel van de kinderen in Malburgen leeft in gezinnen met heel weinig inkomen, waardoor het voor hen moeilijk is om aan een sportvereniging deel te nemen. De voetbalactiviteit van De...
Atelier ’t Duifje huurt al vanaf 2004 een atelier in boerderij ’t Duifje, in Malburgen aan de oude Huissense dijk. Een geslaagd initiatief waar gemiddeld 25 mensen vanuit heel verschillende...
Wijkgemeenschap Klarendal organiseert al 61 jaar een zomervakantiekamp voor kinderen uit de wijk. Voor de veiligheid van de kinderen op de openbare weg en in de bossen zou men heel graag over...
Er zijn steeds meer ouderen met een andere dan Nederlandse etniciteit. Ouderen die niet goed passen in de huidige zorghuizen. Zij spreken regelmatig de Nederlandse taal niet ( meer) goed, verwachten...
Een groot deel van de cliënten die hulp hebben gekregen vanuit Caritas Sint Eusebius, neemt meer dan één keer contact op voor hulp. De ondersteuning kan bestaan uit:•Betrokkenheid en een luisterend...
De Kledingbank biedt mensen met een inkomen op of onder het minimumniveau aan om gratis kleding uit te zoeken. Dezelfde doelgroep als de mensen die van de voedselbank gebruik maken. Het gaat hierbij...
Wekelijks wordt er Nederlandse taalles (spreken, luisteren, lezen, schrijven) gegeven aan allochtone moeders bij ons op school. Een docent van het Rijnijssel en een vrijwilligster halen mooie...
Mantelzorgers verkeren vaak in een wankel evenwicht. Ze zijn zwaar belast door extra zorg voor bijvoorbeeld een partner en houden vaak in hun eentje het huishouden en alles er om heen gaande. Dat...
Vanuit een christelijke achtergrond zetten zo’n 15 vrijwilligers zich in om mensen te ondersteunen. Zij bieden maatschappelijke, sociale en geestelijke hulp aan mensen die dreigen ten onder te gaan...
Straat in Actie was vanaf het ontstaan in 2007 al een succes. Er worden zo’n 30 – 40 buurtprojecten per jaar ondersteund met verschillende materialen. Deze kunnen tegen betaling van een borg geleend...
In de wijk Kronenburg is een heel actieve vrijwilliger die zich ondanks een vermoeidheidsziekte en een inkomen op minimumniveau erg inzet voor de wijk. Ze is onder andere secretaris van het...
SWOA biedt op 5 verschillende locaties in Arnhem dagopvang aan kwetsbare ouderen. Deze wonen nog zelfstandig. Voor een deel van hen is het erg moeilijk om op eigen kracht de dagopvang te bereiken....
Swoa is met behulp van drie laptops vanuit de Arnhemse Uitdaging gestart met een computercursus voor allochtone ouderen die de Nederlandse taal beter willen beheersen. Het werd een groot succes. Het...