Openstaande projecten

Er is binnen de ouderenzorg vrijwel geen geld aanwezig om leuke en bijzondere activiteiten te organiseren voor bewoners en bezoekers van de dagbesteding. Voor een afwisselend programma is men...
SBO de Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op de school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zij hebben vaak een moeilijke achtergrond...
Burgers in Arnhem uit de wijken Burgemeestersbuurt, Hoogkamp en Heijenoord, hebben de handen ineengeslagen om vluchtelingen te ondersteunen. Zij organiseren ontmoetingsmomenten die vooral gericht...
De huiswerkbegeleidingsgroep van het Integratiehuis wordt goed bezocht door met name jongeren uit Eritrea jonger dan 18 jaar. Deze jongeren volgen onderwijs om hen zo snel mogelijk genoeg Nederlands...
Bij Bio Vakantieoord zijn regelmatig mogelijkheden voor groepen medewerkers van bedrijven om een maatschappelijk teamuitje te organiseren. Voorbeelden van klusprojecten die kunnen worden uitgevoerd...
Vitale Verbindingen zet zich in voor mensen die eenzaam zijn. Dat kan komen door een psychiatrische achtergrond, maar ook door bijvoorbeeld een verlieservaring of burn-out. Deelnemers worden...
Het is niet gemakkelijk om in gesprek te raken met mensen die zich al een tijd eenzaam voelen en daardoor regelmatig een laag zelfbeeld hebben. Is de eerste hobbel genomen om iemand aan te spreken,...
Er zijn 6 telefooncirkels in Arnhem. Een cirkel bestaat uit 5 deelnemers en 2 begeleiders die elkaar 's ochtends bellen. De begeleiders wisselen elkaar wekelijks en tijdens vakanties af. De...
Moeders van thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Altijd bezig, altijd druk. Kinderen met een beperking vragen continu aandacht. Verslappen kan eigenlijk nooit en de verantwoordelijkheid drukt 24 uur...
Twee vrijwilligers verzorgen Facebookpagina en de website van Het inloophuis St. Marten. Dit zijn belangrijke PR-middelen die goed bekeken worden door mensen uit de doelgroep. Zij blijven er mee op...
Net als Moeders voor Elkaar verdienen ook Vaders van een thuiswonend gehandicapt kind een jaarlijks uitje met lotgenoten. Ouders uit gezinnen met een gehandicapt kind hebben het extra zwaar. Zij...
Aan de Slag zorgt er voor dat vluchtelingen vrijwilligerswerk doen in de Nederlandse samenleving. Het werkt als een soort uitzendbureau, waarmee vluchtelingen zo gauw mogelijk geactiveerd worden en...
Jonge vluchtelingen (12 t/m 25 jaar) worden gekoppeld aan jonge Nederlanders. Zij maken hen wegwijs in de Nederlandse samenleving, oefenen de Nederlandse taal met hen en zorgen voor een sociaal...
Onderhouden van een netwerk van jongeren die zich inzetten voor Arnhem gaat voor een groot deel digitaal. Het Netwerk Samen Arnhem is op Facebook redelijk sprankelend aanwezig, maar de site lijkt wel...
Meerdere partijen organiseren projecten in Het Timmerhuis. In het jaarverslag is te lezen welke dit zijn, waar men voor staat, wat er het afgelopen jaar gedaan is, en wat de toekomstplannen zijn. De...
Speelpunt stimuleert kinderen en ouderen met een handicap in hun ontwikkeling door middel van speciaal voor hen geschikt speelgoed. Maar ook andere kinderen zijn welkom bij Speelpunt. Het speelgoed...
Het Speelpunt is verhuisd naar een lokaal in een basisschool met verschillende ingangen. Ze zijn daardoor wat lastig te vinden. En omdat de school over een jaar verbouwd gaat worden en de...
Het Speelpunt is verhuisd. Dat betekent dat men niet meer gebruik kan maken van de schoonmaakartikelen die op de vorige locatie aanwezig waren. Een stofzuiger aanschaffen is noodzakelijk geworden.
Tijdens de gezinsvakantie, georganiseerd door er voor bewoners in de Geitenkamp, organiseert men verschillende activiteiten. Het strand is vlak bij. Daar zullen dan ook veel activiteiten gepland...
In een AZC is vaak niet veel te doen. Om het niet tot verloren tijd te maken organiseert Arnhem voor Vluchtelingen vrijwilligersactiviteiten waarbij vluchtelingen in contact worden gebracht met...