Openstaande projecten

Buutvrij is een onderdeel van Vriend GGZ dat zich richt zich op het ondersteunen van de mensen die mantelzorg verlenen aan mensen met een psychiatrische achtergrond en voor de cliënten zelf. Voor...
In een van de ontmoetingsruimtes van verzorgingshuis Vreedenhoff komen dagelijks rond de 15 bewoners en gasten van buiten bij elkaar. Het is een ruimte van 50/60 m2 waarvan de muren dringend aan een...
Bureau Propz ontwikkelt een plan om jongeren zelf te betrekken bij het maken van informatiemateriaal over seks, drugs, sociale media en cultuur. Jongeren maken zelf informatiemateriaal hier voor...
Ieder kwartaal traint stichting Nabij/ De eenzame dood vrijwilligers om mensen die dreigen in eenzaamheid te sterven bij te staan. In de huidige locatie kunnen zij alleen overdag terecht, terwijl de...
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we 4 keer per jaar (pasen, zomer, herfst en kerst) een bedrijventeam die samen met de oudere bewoners willen bloemschikken.
Naar het openluchtmuseum, de dierentuin, het dolfinarium ..... Voor veel van de oudere bewoners van Huis & Haard en Klingelpoort allesbehalve vanzelfsprekend. Dus: we zoeken bedrijven die in het...
Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit...
Onderdeel van deze stichting is het kinderwijkteam. Zo’n 8 tot 18 kinderen per team, uit achterstandswijken in Arnhem worden gestimuleerd om samen de wijk op te ruimen en zwerfafval in te zamelen. Ze...
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we bedrijventeams die willen bakken ..... Patat, pannenkoeken of andere lekkere dingen .... Het is heel welkom bij de oudere bewoners.
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we bedrijventeams die het leuk vinden om in het kader van een maatschappelijk uitje te gaan wandelen met de bewoners in de omgeving van de...
Onderling Sterk is een vereniging van mensen met een verstandelijke beperking die willen opkomen voor hun eigen belangen. Om mensen uit de doelgroep te informeren en lid te laten worden is er een...
De behandeling tegen kanker heeft regelmatig een grote impact op eetgewoontes. Niet alleen-zijn veel mensen erg moe na een behandeling en kost het hen grote moeite om te koken, vaak is de eetlust...
Het verloop onder bewoners van de flats bij het Croydonplein is groot. Uit buurtonderzoek is gebleken dat dit komt door een gebrek aan een gevoel van veiligheid en het ontbreken en sociaal netwerk...
Ouders uit gezinnen met een gehandicapt kind hebben het extra zwaar. Zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op dit moment maar blijvend extra zorg nodig hebben, hun hele leven lang. En dit...
: In het vriendenhuis GGZ in Arnhem wonen 15 – 20 mensen met een psychiatrische achtergrond. Over het algemeen zijn dit mensen met een inkomen op minimumniveau. Dat betekent dat er nauwelijks...
Vriend GGZ maakt op het moment gebruik van te dure huisvesting. Dat is niet vol te houden. Volgend jaar moet er nieuwe huisvesting gevonden worden. De bewoners wordt gevraagd hierin mee te denken....
De Kledingbank voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt toe en de organisatie loopt als een trein. Het bestuur heeft dan ook een schouderklopje verdiend....
Jongeren in achterstandssituaties worden regelmatig van thuis uit weinig gestimuleerd. Ze hangen daardoor veel rond in de buurt. Buro Propz organiseert activiteiten voor hen samen met jonge creatieve...
SBO de Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op de school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zij hebben vaak een moeilijke achtergrond...
Intermobiel zoekt mensen die mee willen helpen met de totstandkoming van de inhoud voor de website en het digitale Mobiel Magazine. Dit zijn dus schrijfwerkzaamheden. Het werk houdt zoal in: 1....