Openstaande projecten

Speelstoet is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Al het werk wordt verricht door 8 vrijwilligers, aangevuld met incidentele vrijwilligers. Het aanbod aan speelgoed gaat heel goed en gebeurt...
Het Speelpunt heeft in het afgelopen jaar een brainstormsessie gehouden met de creatievenbank van de Arnhemse Uitdaging. Hieruit kwam naar voren dat zij om zichzelf verder te ontwikkelen een goed...
De website van Het Speelpunt is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er kan maar één vrijwilliger aanpassingen doen. Dat maakt het actueel houden van de site lastig. Bovendien is de uitstraling niet...
Moeders voor Elkaar is een organisatie die ieder jaar een verwendag organiseert voor moeders met een thuiswonend kind(eren) met een beperking. Deze moeders zijn dagelijks verantwoordelijk voor het...
De Zonnebloem vergadert nu in de schuur van BTV Elderveld (een tuinierdersvereniging). Deze ruimte is in de winter niet gemakkelijk bereikbaar voor vergaderingen van de Zonnebloem. Bovendien betaalt...
De leergierigheid van de kinderen in groep 7 en 8 van Het Mozaïek is groot. De school wil kinderen ondersteunen om de maatschappelijke kansen zoveel mogelijk te vergroten. Daarom organiseert men als...
Scholen gaan er van uit dat alle leerlingen over een computer beschikken. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook kinderen die leven in een gezin dat rond moeten komen van een inkomen op of onder...
Enjoy & Learn is opgezet door twee actieve buurtbewoners uit Klarendal,met ervaring in de Horeca. Jongeren worden steeds vaker ongewild werkloos. Dat leidt er regelmatig toe dat naarmate de tijd...
Stichting Xie xie zet zich al jaren in om kinderen en jongeren te laten zien dat wat voor de een afval is, voor de ander leuk materiaal is om mooie dingen van te maken. Zij sluiten dan ook goed aan...
Om subsidie te kunnen ontvangen vanuit de gemeente Arnhem is er een jaarlijkse goedkeuring nodig van het financieel jaaroverzicht. De cijfers hiervoor worden geleverd door een vrijwilliger met een...
Het Pakhuis is een gezellige huiskamer in het centrum van Arnhem, waarin mensen van allerlei afkomst, leeftijd en achtergrond uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen. De...
Mensen die geïsoleerd in het leven staan zijn ook alleen in de laatste levensfase. Het gaat hierbij niet alleen om daklozen, thuislozen en verslaafden, maar ook bijvoorbeeld om mensen zonder familie...
Er wonen op het moment 18 mensen bij 4 Your Care. Bij 10 daarvan is de financiering geregeld. Bij de andere 8 niet. Dat betekent dat er eigenlijk geen geld is voor meer dan basisverzorging. Het is...
Home Sweet Home heeft eigenlijk al sinds mei een website. Deze is alleen te vinden onder www.homesweethomearnhem.nl De site wordt niet gevonden via internetzoekprogramma’s. Ook is het bijbehorende...
Gemiddeld nemen 10 mensen die geen NL spreken, maar wel in Arnhem wonen deel aan activiteiten, waarbij ze gebruik moeten maken van tolken/vertalers. In kleine groepen kan met extra tolken rekening...
De Pinkstergemeente Arnhem zoekt een nieuwe ruimte. Op het moment maken zij gebruik van de Jacobiberg, maar eigenlijk is deze locatie niet geschikt. Men zoekt naar een ruimte waarin verschillende...
In verpleegunit De Regenboog wonen 12 ouderen met een psychogeriatrische indicatie. Omdat een goed begaanbaar wandelpad ontbreekt, is het voor deze groep bewoners op dit moment niet mogelijk om de...
Cactus heeft jarenlange ervaring met theater als werkvorm om Arnhemse multiculturele jongeren in een achterstandssituatie te stimuleren hun situatie te verbeteren. Ervaring waar anderen graag gebruik...
Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen....
Oase gaat verhuizen van wijkcentrum Klarendal naar De Hommel. De Hommel wordt een buurtcentrum nieuwe stijl, waarbij er niet alleen vanuit Rijnstad activiteiten plaats vinden, maar ook ander...