Openstaande projecten

De Wasplaats, een leerwerkplek en ontmoetingsplek in Klarendal, bestaat bijna een half jaar. Buurtbewoners kunnen er voor een klein prijsje de was laten doen, het is een sociale ontmoetingsplek voor...
EcoVrede is een netwerk van mensen en organisaties die een gezonde samenleving centraal stellen in bouwen, werken, wonen en leven. Zij ondersteunen en initiëren activiteiten op het gebied van natuur...
Howie the Harp is een opleiding van een jaar voor mensen met ervaring als cliënt in de psychiatrie. In dat jaar leren zij zicht krijgen op je eigen herstelproces en dat van anderen. Het lesprogramma...
ABC organiseert informatiebijeenkomsten over laaggeletterdheid, hoe deze te herkennen is en hoe men het beste hiermee om kan gaan. Deze vinden plaats bij organisaties als gemeenten, buurtcomités,...
Laaggeletterd zijn zorgt voor veel praktische problemen. Stichting ABC vraagt aandacht voor mensen die laaggeletterd zijn door middel van lezingen met ervaringsdeskundigen en ontmoetingsbijeenkomsten...
Samen muziek maken, lekker van de zon genieten; de kleine extra’s maken het leven vaak veel leuker, ook voor mensen met een handicap. Binnen de zorg is daar vrijwel geen budget voor aanwezig. Het is...
€njoy & Learn is een Sociaal restaurant en een laagdrempelige horecaschool waarbij jongeren met een grote afstand tot scholing en de arbeidsmarkt welkom zijn. Er worden verschillende...
De diakonie ondersteunt mensen in nood met acute financiële problemen. Verschillende instanties waaronder de wijkteams verwijzen mensen naar hen door. In een jaar zijn dat gemiddeld 300 gezinnen of...
De diakonie ondersteunt mensen in nood met acute financiële problemen. Verschillende instanties waaronder de wijkteams verwijzen mensen naar hen door. In een jaar zijn dat gemiddeld 300 gezinnen of...
Paard & meer is een kleinschalige ponystal voor kinderen uit Arnhem Noord die niet terecht kunnen op een reguliere manege. Dat geldt voor kinderen met een beperking zoals autisme, maar ook voor...
In de Nieuwe Hommel ( St Marten/ Klarendal wordt twee keer per jaar een ruilmarkt gehouden. Buurtbewoners kunnen er onderling spullen en kleding ruilen. Een uitkomst voor mensen met een smalle beurs...
De Kledingbank voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt toe en de organisatie loopt als een trein. Het bestuur heeft dan ook een schouderklopje verdiend....
Er is ingebroken bij de zeecontainers die stichting Jeugdland gebruikt als opslagplaats voor materialen en gereedschappen. Veel spullen zijn weg. Men zoekt een veilige plek om de containers neer te...
Stichting Antilopefilms maakt via het onderdeel Filmenderwijs, filmpjes van 30 seconden met scholieren over het milieu en de samenhang tussen people, planet en profit. Voor de montage van de opnames...
Kinderen die leven in een gezin in een armoedesituatie komen zelden in aanraking met een muziekinstrument. Dat betekent dat ze ook niet ervaren hoe leuk het is om muziek te maken in een groepje. Het...
Het aantal mensen dat gebruik maakt van de activiteiten van Humanitas neemt toe. Dat betekent dat het ook aantal activiteiten voor mensen die het even niet meer in hun eentje redden toeneemt. Meer...
In een van de ontmoetingsruimtes van verzorgingshuis Vreedenhoff komen dagelijks rond de 15 bewoners en gasten van buiten bij elkaar. Het is een ruimte van 50/60 m2 waarvan de muren dringend aan een...
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we 4 keer per jaar (pasen, zomer, herfst en kerst) een bedrijventeam die samen met de oudere bewoners willen bloemschikken.
Naar het openluchtmuseum, de dierentuin, het dolfinarium ..... Voor veel van de oudere bewoners van Huis & Haard en Klingelpoort allesbehalve vanzelfsprekend. Dus: we zoeken bedrijven die in het...
Onderdeel van deze stichting is het kinderwijkteam. Zo’n 8 tot 18 kinderen per team, uit achterstandswijken in Arnhem worden gestimuleerd om samen de wijk op te ruimen en zwerfafval in te zamelen. Ze...