Openstaande projecten

Gedurende de kerstperiode zijn er veel gezinnen op het vakantieoord. Al deze gezinnen hebben complex gehandicapte kinderen en gaan op vakantie om er samen even uit te zijn en te ontspannen. Een...
Scholen gaan er van uit dat alle leerlingen over een computer beschikken. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook kinderen die leven in een gezin dat rond moeten komen van een inkomen op of onder...
Als je plotseling zwanger blijkt te zijn weten aanstaande tienermoeders vaak niet meer hoe het verder moet gaan met de opleiding, huisvesting, onderhouden van een sociaal netwerk. Stichting JAM biedt...
De voedselbank gebruikte exorbitant veel water. Na onderzoek bleek er sprake te zijn van een lek onder de betonnen vloer. Er bleek door wegspoelend zand, een zeer riskante situatie te zijn ontstaan...
Enjoy & Learn is opgezet door twee actieve buurtbewoners uit Klarendal,met ervaring in de Horeca. Jongeren worden steeds vaker ongewild werkloos. Dat leidt er regelmatig toe dat naarmate de tijd...
Enjoy & learn heeft advies gekregen over de verzekeringen die er op het moment nodig zijn. Het gaat hierbij vooral om een aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor is een bedrag nodig van € 200...
Het bezoekerscentrum Sonsbeek organiseerde in de herfstvakantie een gratis activiteit voor kinderen waarbij zij kabouterhuisjes en dergelijke in het park plaatsten; het kabouterfestival. Deze huisjes...
Om subsidie te kunnen ontvangen vanuit de gemeente Arnhem is er een jaarlijkse goedkeuring nodig van het financieel jaaroverzicht. De cijfers hiervoor worden geleverd door een vrijwilliger met een...
Mensen die geïsoleerd in het leven staan zijn ook alleen in de laatste levensfase. Het gaat hierbij niet alleen om daklozen, thuislozen en verslaafden, maar ook bijvoorbeeld om mensen zonder familie...
Home Sweet Home heeft eigenlijk al sinds mei een website. Deze is alleen te vinden onder www.homesweethomearnhem.nl De site wordt niet gevonden via internetzoekprogramma’s. Ook is het bijbehorende...
Gemiddeld nemen 10 mensen die geen NL spreken, maar wel in Arnhem wonen deel aan activiteiten, waarbij ze gebruik moeten maken van tolken/vertalers. In kleine groepen kan met extra tolken rekening...
De Pinkstergemeente Arnhem zoekt een nieuwe ruimte. Op het moment maken zij gebruik van de Jacobiberg, maar eigenlijk is deze locatie niet geschikt. Men zoekt naar een ruimte waarin verschillende...
Stichting Palliatherm probeert zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in hun eigen vertrouwde omgeving te sterven in plaats van in een ziekenhuis of in een hospice. Dit is vooral lastig bij...
In verpleegunit De Regenboog wonen 12 ouderen met een psychogeriatrische indicatie. Omdat een goed begaanbaar wandelpad ontbreekt, is het voor deze groep bewoners op dit moment niet mogelijk om de...
De wereld wordt steeds digitaler. Ook om hulp te krijgen is het eerste contact steeds vaker alleen digitaal mogelijk. Maar veel ouderen beschikken niet over een computer, en als zij wel een computer...
Cactus heeft jarenlange ervaring met theater als werkvorm om Arnhemse multiculturele jongeren in een achterstandssituatie te stimuleren hun situatie te verbeteren. Ervaring waar anderen graag gebruik...
Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen....
Oase gaat verhuizen van wijkcentrum Klarendal naar De Hommel. De Hommel wordt een buurtcentrum nieuwe stijl, waarbij er niet alleen vanuit Rijnstad activiteiten plaats vinden, maar ook ander...
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg is van naam veranderd in Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem ( MVT Arnhem). Helaas betekent deze vereenvoudiging dat het...