Openstaande projecten

Buurtbewoners in Immerloo/ ‘t Duifje gebruiken in overleg met Gemeente Arnhem, een stuk grond als moestuin en ontmoetingsplaats voor buurtactiviteiten. Er is ook speciaal voor kinderen een plek in de...
De voedselbank bestaat dit jaar 10 jaar. Eigenlijk niet iets voor een feestje. Wel een moment om even stil te staan bij de achtergronden van het ontstaan van de Voedselbank. Het ziet er niet naar uit...
Een bewonersgroep in Rijkerswoerd organiseert al een aantal jaren tweedehands kleding- en speelgoedbeurzen. Dit loopt erg goed. De groep mensen die er aan deelneemt breid zich uit. Op het moment ligt...
Fruit & Veggies is een burgerinitiatief op Facebook dat begin augustus 2013 is gestart en sinds die tijd hard gegroeid. Fruit & Veggies draait 100% op vrijwilligers. Inmiddels zijn er 275...
Het schoolplein van de JF Kennedyschool wordt intensief gebruikt als speelterrein voor kinderen uit de buurt, niet alleen op schooltijden, maar ook daarna. In wintertijden komt het regelmatig voor...
Het Jonahuis biedt hulp aan jongeren tussen 18 en 25 jaar die geen vaste verblijfplaats hebben. Op verschillende gebieden ondervinden zij problemen, waardoor het niet goed lukt om te functioneren in...
Dankzij een initiatief van bewoners volgen kinderen uit de Arnhemse wijk De Geitenkamp sinds 2010 een wekelijkse circusles bij circus ‘Op de bult’. Om in dit jubileumjaar een grote voorstelling te...
Home Sweet Home werkt alleen met vrijwilligers,die meestal doorverwezen zijn vanuit RIBW. Deze vrijwilligers worden ingezet om meubilair en andere zaken op te halen bij particulieren en uit te geven...
De Kansenfabriek is een locatie aan de Johan de Wittlaan, tegenover MFC de Symfonie.Het is een ontmoetingsruimte voor mensen uit de aanliggende aandachtswijken (Presikhaaf en Het Broek). De...
Op 1 september is er de jaarlijkse bezoekdag van de Zonnebloem. Iedere gast van hen wordt die dag bezocht. Er wordt contact gelegd, een praatje gemaakt, uitleg gegeven over wat de Zonnebloem zou...
Mantelzorg en Vrijwillige thuishulp zet zich in om kwetsbare Arnhemse burgers te ondersteunen. Het gaat hierbij om mensen die bepaalde zaken zelf niet meer uit kunnen voeren, geen middelen hebben om...
De mogelijkheden om ambachtelijk en creatief bezig te zijn op De Helling, zijn groot. Iedereen werkt in zijn eigen tempo en volgt zijn eigen belangstelling. Werkplaats De Helling is een...
Theater en muziek als aanleiding om sociale contacten te creëren en te versterken in de buurt. Originele en enerverende muziektheatervoorstellingen die een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te...
Speelstoet is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Al het werk wordt verricht door 8 vrijwilligers, aangevuld met incidentele vrijwilligers. Het aanbod aan speelgoed gaat heel goed en gebeurt...
De website van Het Speelpunt is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er kan maar één vrijwilliger aanpassingen doen. Dat maakt het actueel houden van de site lastig. Bovendien is de uitstraling niet...
Moeders voor Elkaar is een organisatie die ieder jaar een verwendag organiseert voor moeders met een thuiswonend kind(eren) met een beperking. Deze moeders zijn dagelijks verantwoordelijk voor het...
De leergierigheid van de kinderen in groep 7 en 8 van Het Mozaïek is groot. De school wil kinderen ondersteunen om de maatschappelijke kansen zoveel mogelijk te vergroten. Daarom organiseert men als...
Power of the Word wil regelmatig mensen in het zonnetje zetten bij verschillende activiteiten. Daarnaast wil men de activiteitenruimte feestelijk aankleden. Men zoekt daarvoor naar een rood tapijt...
Scholen gaan er van uit dat alle leerlingen over een computer beschikken. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook kinderen die leven in een gezin dat rond moeten komen van een inkomen op of onder...
Stichting Xie xie zet zich al jaren in om kinderen en jongeren te laten zien dat wat voor de een afval is, voor de ander leuk materiaal is om mooie dingen van te maken. Zij sluiten dan ook goed aan...