Openstaande projecten

Het clubhuis van Luctor et Emergo is niet aangesloten op het gasnet. Ze beschikken over een grote gastank met propaangas voor de verwarming van het clubhuis. In 2010...
Home Sweet Home heeft eigenlijk al sinds mei een website. Deze is alleen te vinden onder www.homesweethomearnhem.nl De site wordt niet gevonden via internetzoekprogramma’s. Ook is het bijbehorende...
Circus op de Bult is een succes in de wijk. Er nemen zo’n 35 kinderen uit de wijk deel aan de activiteiten en er zijn regelmatig optredens. Omdat dit een lustrumjaar is wil men dit met de kinderen,...
Wij hebben op onze woning voor een groep mensen met een verstandelijke beperking houten tuinmeubels. Tijdens NLdoet zouden deze gebeitst worden maar door afmelding is dit er bij in geschoten. Ze...
Circus op de bult organiseerde al vier jaar een circusschool in de Geitenkamp. Kinderen uit deze aandachtswijk leren er trots zijn op dat wat zij bereiken. Er worden voorstellingen gegeven op...
Gemiddeld nemen 10 mensen die geen NL spreken, maar wel in Arnhem wonen deel aan activiteiten, waarbij ze gebruik moeten maken van tolken/vertalers. In kleine groepen kan met extra tolken rekening...
Power of the Word organiseert op 28 november de vrouwenconferentie in Arnhem. Dit zijn 2 dagen van activiteiten en spreekbeurten om vrouwen in Arnhem en omgeving te stimuleren om aan de maatschappij...
De Dag van de Ouderen vindt dit jaar plaats op 3 oktober. Het is een landelijke dag, ondersteund door de stichting nationale Ouderendag. Drie Gasthuizengroep zou 3 oktober 2014 ook voor hun bewoners...
De Pinkstergemeente Arnhem zoekt een nieuwe ruimte. Op het moment maken zij gebruik van de Jacobiberg, maar eigenlijk is deze locatie niet geschikt. Men zoekt naar een ruimte waarin verschillende...
Stichting Palliatherm probeert zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in hun eigen vertrouwde omgeving te sterven in plaats van in een ziekenhuis of in een hospice. Dit is vooral lastig bij...
In verpleegunit De Regenboog wonen 12 ouderen met een psychogeriatrische indicatie. Omdat een goed begaanbaar wandelpad ontbreekt, is het voor deze groep bewoners op dit moment niet mogelijk om de...
De dag van de Techniek vindt plaats op 11 oktober in het industriepark Kleefsewaard. Doelstelling is om jongeren beter bekend te maken met de mogelijkheden van technische beroepen. Vaak hangt daar...
Op 20 november organiseert DrieGasthuizenGroep een vrijwilligersfeest voor de 400 vrijwilligers die betrokken zijn bij de verschillende zorglocaties. De vrijwilligers zorgen voor de extra zaken die...
De wereld wordt steeds digitaler. Ook om hulp te krijgen is het eerste contact steeds vaker alleen digitaal mogelijk. Maar veel ouderen beschikken niet over een computer, en als zij wel een computer...
Cactus heeft jarenlange ervaring met theater als werkvorm om Arnhemse multiculturele jongeren in een achterstandssituatie te stimuleren hun situatie te verbeteren. Ervaring waar anderen graag gebruik...
Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen....
Oase gaat verhuizen van wijkcentrum Klarendal naar De Hommel. De Hommel wordt een buurtcentrum nieuwe stijl, waarbij er niet alleen vanuit Rijnstad activiteiten plaats vinden, maar ook ander...
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg is van naam veranderd in Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem ( MVT Arnhem). Helaas betekent deze vereenvoudiging dat het...
Het kinderwerk in Presikhaaf organiseert regelmatig activiteiten waarbij grotere groepen kinderen betrokken zijn en meerdere begeleiders zoals evenementen in het park, fietstochten en andere...
Vriend GGGZ heeft in het hele land Vriendenhuizen, die opgericht zijn als maatschappelijke steunsystemen voor mensen met psychische of sociale beperkingen. Kort samengevat willen zij vraaggestuurde...