Openstaande projecten

Stichting Antilopefilms maakt via het onderdeel Filmenderwijs, filmpjes van 30 seconden met scholieren over het milieu en de samenhang tussen people, planet en profit. Voor de montage van de opnames...
Er is ingebroken bij de materiaalcontainers van stichting Jeugdland. Daarbij zijn er verschillende zaken gestolen. Om weer klaar te zijn voor de zomeractiviteiten, waarbij kinderen uit alle wijken...
Er is ingebroken bij de zeecontainers die stichting Jeugdland gebruikt als opslagplaats voor materialen en gereedschappen. Veel spullen zijn weg. Men zoekt een veilige plek om de containers neer te...
Bruisend Malburgen organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen uit arme gezinnen. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat er een leuk verjaardagsfeestje georganiseerd wordt als ze...
Buutvrij is een onderdeel van Vriend GGZ dat zich richt zich op het ondersteunen van de mensen die mantelzorg verlenen aan mensen met een psychiatrische achtergrond en voor de cliënten zelf. Voor...
In een van de ontmoetingsruimtes van verzorgingshuis Vreedenhoff komen dagelijks rond de 15 bewoners en gasten van buiten bij elkaar. Het is een ruimte van 50/60 m2 waarvan de muren dringend aan een...
Bureau Propz ontwikkelt een plan om jongeren zelf te betrekken bij het maken van informatiemateriaal over seks, drugs, sociale media en cultuur. Jongeren maken zelf informatiemateriaal hier voor...
Ieder kwartaal traint stichting Nabij/ De eenzame dood vrijwilligers om mensen die dreigen in eenzaamheid te sterven bij te staan. In de huidige locatie kunnen zij alleen overdag terecht, terwijl de...
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we 4 keer per jaar (pasen, zomer, herfst en kerst) een bedrijventeam die samen met de oudere bewoners willen bloemschikken.
Naar het openluchtmuseum, de dierentuin, het dolfinarium ..... Voor veel van de oudere bewoners van Huis & Haard en Klingelpoort allesbehalve vanzelfsprekend. Dus: we zoeken bedrijven die in het...
Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit...
Onderdeel van deze stichting is het kinderwijkteam. Zo’n 8 tot 18 kinderen per team, uit achterstandswijken in Arnhem worden gestimuleerd om samen de wijk op te ruimen en zwerfafval in te zamelen. Ze...
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we bedrijventeams die willen bakken ..... Patat, pannenkoeken of andere lekkere dingen .... Het is heel welkom bij de oudere bewoners.
Voor de woonzorgcentra Klingelpoort en Huis&Haard zoeken we bedrijventeams die het leuk vinden om in het kader van een maatschappelijk uitje te gaan wandelen met de bewoners in de omgeving van de...
Onderling Sterk is een vereniging van mensen met een verstandelijke beperking die willen opkomen voor hun eigen belangen. Om mensen uit de doelgroep te informeren en lid te laten worden is er een...
De behandeling tegen kanker heeft regelmatig een grote impact op eetgewoontes. Niet alleen-zijn veel mensen erg moe na een behandeling en kost het hen grote moeite om te koken, vaak is de eetlust...
Het verloop onder bewoners van de flats bij het Croydonplein is groot. Uit buurtonderzoek is gebleken dat dit komt door een gebrek aan een gevoel van veiligheid en het ontbreken en sociaal netwerk...
Stichting Dop zet zich in voor mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt en zelfs een afstand tot deelname aan een ‘gewoon’ leven. Er is vaak een opeenstapeling van problemen: sociaal...
Ouders uit gezinnen met een gehandicapt kind hebben het extra zwaar. Zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op dit moment maar blijvend extra zorg nodig hebben, hun hele leven lang. En dit...
: In het vriendenhuis GGZ in Arnhem wonen 15 – 20 mensen met een psychiatrische achtergrond. Over het algemeen zijn dit mensen met een inkomen op minimumniveau. Dat betekent dat er nauwelijks...