Openstaande projecten

SBO de Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op de school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zij hebben vaak een moeilijke achtergrond...
Kindcentrum Dol-Fijn zat eerder op een locatie in De Geitenkamp. Het merendeel van de kinderen komt nog steeds uit Arnhem. Dol-Fijn verzorgt observatie, diagnostiek, specialistische...
Het gaat zo goed met Enjoy & Learn dat men een nieuwe locatie in gaat richten. Dat betekent dat er niet meer gebruik gemaakt kan worden van alle materialen die in MFC Klarendal vanzelfsprekend...
Jongerenwerk De Sperwer is al sinds 1978 een begrip in de Geitenkamp. Er is dan ook een grote groep ex-jongeren die zich er nog steeds mee verbonden voelt. De Sperwer is een jongerencentrum voor en...
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem biedt inspiratie en motivatie aan kinderen om te blijven leren voor een kansrijke toekomst voor kinderen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. De Weekendschool...
Het gaat goed met Enjoy & Learn. In 2014 hebben er ieder week ruim 20 gasten uit verschillende lagen van de bevolking gegeten in het restaurant in MFC Klarendal, er zijn 10 jongeren in traject...
Het gaat goed met Enjoy & Learn. In 2014 hebben er ieder week ruim 20 gasten uit verschillende lagen van de bevolking gegeten in het restaurant in MFC Klarendal, er zijn 10 jongeren in traject...
MVT Arnhem organiseert ieder jaar een dag waarop mantelzorgers geïnspireerd kunnen raken en lotgenoten kunnen ontmoeten. In 2015 zal dit op 14 november plaats vinden. Er worden zo’n 300 mantelzorgers...
De manege voor mensen die niet bij een gewone manege terecht kunnen; manege in ’t biobos, voorheen NCPG (Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten), verzorgt rijlessen voor heel uiteenlopende...
De doelgroep van deze manege bestaat uit mensen met een handicap of die door andere oorzaken niet op een gewone manege les kunnen krijgen. Mensen uit deze doelgroep zijn regelmatig niet in staat om...
Het Park Presikhaaf wordt binnenkort anders ingericht. Het onderhoud zal dan ook door buurtbewoners worden overgenomen, ondersteund door professionals. Het park scheidt nu twee bewonersgroepen van...
In verpleegunit De Regenboog wonen 12 ouderen met een psychogeriatrische indicatie. Omdat een goed begaanbaar wandelpad ontbreekt, is het voor deze groep bewoners op dit moment niet mogelijk om de...
Jongeren die gehandicapt zijn vinden zichzelf niet altijd de moeite waard. Dat maakt dat zij ook weinig aandacht hebben voor hun uiterlijk. Het is ook lastig om jezelf op te maken als je bijvoorbeeld...
Op de afdeling Zonnestraal van Huis en Haard wonen mensen in verschillende fasen van dementie. Voor hen zou het bijzonder plezierig zijn als hun tuin eens goed onder handen zou worden genomen....
De schoollokalen van Basisschool De Wijzer zijn dringend aan een verfbeurt toe. 7 jaar geleden is dit voor het laatst gebeurd met hulp van vrijwilligers. Maar door het intensieve gebruik, de vele...
Niet alleen moeders met gehandicapte kinderen verdienen een dagje uit met lotgenoten. Ook de vaders uit deze gezinnen hebben het extra zwaar. Ook zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op...
De activiteiten van Jeugdland zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers. Zij kunnen niet betaald worden. Daarom is het extra belangrijk om er voor te zorgen dat zij voldoende...
De Kledingbank voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt toe en de organisatie loopt als een trein. Het bestuur heeft dan ook een schouderklopje verdiend....
In de zomerperiode is er geen vraag naar winterkleding, en andersom. Het is zo jammer dat de Kledingbank niet voldoende opslagruimte heeft om kleding te bewaren. Weg, gaan daardoor die mooie...
Het vakantieseizoen start weer ook voor mensen met een hanidcap, die via Tendens op vakantie gaan. Dat betekent regelmatig bezoek op kantoor van mensen uit de doelgroep. En nu net gaat de...