Openstaande projecten

Speelstoet is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Al het werk wordt verricht door 8 vrijwilligers, aangevuld met incidentele vrijwilligers. Het aanbod aan speelgoed gaat heel goed en gebeurt...
Het Speelpunt heeft in het afgelopen jaar een brainstormsessie gehouden met de creatievenbank van de Arnhemse Uitdaging. Hieruit kwam naar voren dat zij om zichzelf verder te ontwikkelen een goed...
De website van Het Speelpunt is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er kan maar één vrijwilliger aanpassingen doen. Dat maakt het actueel houden van de site lastig. Bovendien is de uitstraling niet...
Moeders voor Elkaar is een organisatie die ieder jaar een verwendag organiseert voor moeders met een thuiswonend kind(eren) met een beperking. Deze moeders zijn dagelijks verantwoordelijk voor het...
De Zonnebloem vergadert nu in de schuur van BTV Elderveld (een tuinierdersvereniging). Deze ruimte is in de winter niet gemakkelijk bereikbaar voor vergaderingen van de Zonnebloem. Bovendien betaalt...
De leergierigheid van de kinderen in groep 7 en 8 van Het Mozaïek is groot. De school wil kinderen ondersteunen om de maatschappelijke kansen zoveel mogelijk te vergroten. Daarom organiseert men als...
De naam Ouderenfonds is wat misleidend. Het is geen vermogensfonds. Het fonds organiseert verschillende activiteiten voor ouderen. Zo is de Boodschappen+ bus een van de projecten waar zij zich voor...
Scholen gaan er van uit dat alle leerlingen over een computer beschikken. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook kinderen die leven in een gezin dat rond moeten komen van een inkomen op of onder...
Als je plotseling zwanger blijkt te zijn weten aanstaande tienermoeders vaak niet meer hoe het verder moet gaan met de opleiding, huisvesting, onderhouden van een sociaal netwerk. Stichting JAM biedt...
Ex geletterden zijn de ambassadeurs van ABC. In Arnhem zijn dat er ongeveer 30. Maandelijks komen zij bij elkaar. Er worden dan ervaringen besproken over het geven van voorlichting, tips doorgegeven...
De voedselbank gebruikte exorbitant veel water. Na onderzoek bleek er sprake te zijn van een lek onder de betonnen vloer. Er bleek door wegspoelend zand, een zeer riskante situatie te zijn ontstaan...
Enjoy & Learn is opgezet door twee actieve buurtbewoners uit Klarendal,met ervaring in de Horeca. Jongeren worden steeds vaker ongewild werkloos. Dat leidt er regelmatig toe dat naarmate de tijd...
Enjoy & learn heeft advies gekregen over de verzekeringen die er op het moment nodig zijn. Het gaat hierbij vooral om een aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor is een bedrag nodig van € 200...
Om subsidie te kunnen ontvangen vanuit de gemeente Arnhem is er een jaarlijkse goedkeuring nodig van het financieel jaaroverzicht. De cijfers hiervoor worden geleverd door een vrijwilliger met een...
Het Pakhuis is een gezellige huiskamer in het centrum van Arnhem, waarin mensen van allerlei afkomst, leeftijd en achtergrond uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen. De...
Mensen die geïsoleerd in het leven staan zijn ook alleen in de laatste levensfase. Het gaat hierbij niet alleen om daklozen, thuislozen en verslaafden, maar ook bijvoorbeeld om mensen zonder familie...
Home Sweet Home heeft eigenlijk al sinds mei een website. Deze is alleen te vinden onder www.homesweethomearnhem.nl De site wordt niet gevonden via internetzoekprogramma’s. Ook is het bijbehorende...
Gemiddeld nemen 10 mensen die geen NL spreken, maar wel in Arnhem wonen deel aan activiteiten, waarbij ze gebruik moeten maken van tolken/vertalers. In kleine groepen kan met extra tolken rekening...
De Pinkstergemeente Arnhem zoekt een nieuwe ruimte. Op het moment maken zij gebruik van de Jacobiberg, maar eigenlijk is deze locatie niet geschikt. Men zoekt naar een ruimte waarin verschillende...
Stichting Palliatherm probeert zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in hun eigen vertrouwde omgeving te sterven in plaats van in een ziekenhuis of in een hospice. Dit is vooral lastig bij...